616
K 493
Клінічна імунологія [Текст] : [підруч. для студ.] / Ю. І. Бажора, В. М. Запорожан, В. Й. Кресюн, І. М. Годзієва ; Одес. держ. мед. ун-т. - Одеса : ОДМУ, 2000. - 384 с. : iл., табл. - Бібліогр. : с. 375-379. - ISBN 966-7733-02-5
УДК
616
616-097(075.8)
612.017.1(075.8)

Доп. точки доступа:
Бажора, Юрій Іванович
Запорожан, Валерій Миколайович
Кресюн, Валентин Йосипович
Годзієва, Ірина Миколаївна
Одеський держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 362 : ФУЛ (352), ХР (10)
Свободны: ФУЛ (352), ХР (10)