Данилків, Олег Омелянович.
Перебіг вагітності, стан плода і кардіо-респіраторна система у хворих на цукровий діабет [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. О. Данилків, 2004. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Одеський державний медичний університет. Вип. 2003 р. [Текст] : фотоальбом, 2003. - 67 с.
Одеський державний медичний університет. Вип. 2002 р. [Текст] : фотоальбом, 2002. - 74 с.
Маммология : Общ.-науч. мед. журн. / Гл. ред. Е.Г. Пинхосевич. - Журнал выходит с 1992г.
Одеський державний медичний університет. Вип. 2001р. [Текст] : фотоальбом, 2001. - 74 с.
Одеський державний медичний університет. Вип. 2000 р. [Текст] : фотоальбом, 2000. - 66 с.
Одеський державний медичний університет. Вип. 1999 р. [Текст] : фотоальбом, 1999. - 66 с.
Одеський державний медичний університет. Вип. 1998 р. [Текст] : фотоальбом, 1998. - 62 с.
Аборт [Текст] : (Мед.-соц. и клин. аспекты) / О.Г.Фролова, В.Ф.Волгина, И.А.Жирова и др., 2003. - 154 с.
Окулов, Алексей Борисович.
Хирургические болезни репродуктивной системы и секстрансформационные операции [Текст] : Руководство для врачей / А.Б. Окулов, Б.Б. Негмаджанов, 2000. - 300 с.
Плацентарная недостаточность : Диагностика и лечение [Текст] : (Учеб. пособие) / О.Н.Аржанова, Н.Г.Кошелева, Г.Л.Громыко и др., 2001. - 28 с.
Червоненко, Тетяна Вікторівна.
Комплексне лікування запальних захворювань жіночих статевих органів хламідійної етіології [Текст] : дис. ... канд. мед. наук. : 14.01.01 / Т. В. Червоненко, 2004. - 136 с.
Павловська, Оксана Миколаївна.
Патогенетичне обгрунтування застосування пребіотиків для корекції ендогенної інтоксикації при гестозах [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. М. Павловська, 2004. - 146 с.
Акушерство [Текст] : Справ. Калифорн. ун-та / А. Абухамад, М. Бенбарка, К. Беркович и др., 1999. - 703 с.
Долгов, Геннадий Викторович.
Гнойно-воспалительные осложнения в оперативной гинекологии [Текст] : Прогнозирование. Профилактика: Учеб. пособие для высш. мед. учеб. заведений / Г.В. Долгов, 2001. - 173 с.
Серов, Владимир Николаевич.
Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников [Текст] / В.Н. Серов, Л.И. Кудрявцева, 1999. - 149 с.
Серов, Владимир Николаевич.
Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников [Текст] / В.Н. Серов, Л.И. Кудрявцева, 2001. - 149 с.
Пренатальная диагностика : Науч.-практ. журн. / Рос. ассоц. врачей ультразвуковой диагностики в перинатологии и гинекологии. - Журнал выходит с 2001г.
Попередження трансмісії ВІЛ від матері до дитини [Текст] : Навч. посібник для акушерів-гінекологів, неонатологів, педіатрів, інфекціоністів, сімейних лікарів, організаторів охорони здоров’я, лікарів-інтернів та студентів / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Н.В. Котова та ін., 2003. - 184 с.
Проблемы репродукции : Науч.- практ. журн. / Ассоц. гинекологов-эндокринологов России, Рос. ассоц. репрод. человека, Рос. о-во по контрацепции, Ассоц. по менопаузе, Рос. ассоц. эндометриоза. - Журнал выходит с 1995г.