Шифр: Б7 (Журнал)
Бюлетень Української Асоціації Нейрохірургів [Текст] : наук.-практ. журн./ Українська Асоціація Нейрохірургів ; Гол.ред. Ю.П.Зозуля. - Киiв : [б. и.], 1995 - . - Периодичность неизвестна

Зареєстрованi надходження