616-08
Ч-85
Чуєв, Петро Миколайович.
Інтенсивна терапія невідкладних станів [Текст] : Навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / П.М. Чуєв, А.С. Владика ; Одес. держ. мед. ун-т. - О. : ОДМУ, 2000. - 224 с. : іл., табл. - (Б-ка студента-медика). - Бібліогр.: с. 223-224. - ISBN 966-573-214-6
УДК
616-08
616-083.98-08-039.35(075.8)
616-08-039.35(075.8)

Доп. точки доступа:
Владика, Анатолій Степанович
Одеський держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 300 : ФУЛ (290), ХР (10)
Свободны: ФУЛ (290), ХР (10)