Медицина транспортних катастроф [Текст] : Навч. посібник для студентів та лікарів-інтернів вищ. мед. закладів освіти III-IV рівнів акредитації / О.В. Борозенко, А.С. Владика, В.В. Грубник та ін.; За ред.: А.О. Лобенка, П.М. Чуєва, 2000. - 192 с.
Біль, знеболювання і інтенсивна терапія : Наук.-практ. журн. / Асоц.анестезіологів України. - Журнал выходит с 1997г.
Вестник зооВестник интенсивной терапии : Науч.-практ. журн. / ООО "Витар-М". - Журнал выходит с 1992г.
Главная медицинская сестра : Журн. для руководителя среднего медперсонала ЛПУ / Пред.ред.совета В.П. Гирихиди. - Журнал выходит с 1999г.
Таунсенд, Мэри С.
Сестринские диагнозы в психиатрической практике [Текст] : карман. рук. для построения плана оказания помощи больным: пер. с англ. / М. С. Таунсенд, 1998. - 427 с.
Найтингейл Ф.
Записки об уходе (Notes on Nursing) [Текст] : пер. с англ. / Ф. Найтингейл, 2002. - 95 с.
Невідкладні стани [Текст] : навч. посіб. для студ. ст. курсів вищ. мед. навч. закл., лікарів-інтернів,. лікарів / за ред. П. Г. Кондратенка, 2001. - 488 с.
Лікарські маніпуляції [Текст] : навч. посіб. для студ. ст. курсів вищ. мед. навч. закл., лікарів-інтернів, лікарів / за ред. П. Г. Кондратенка, 2001. - 227 с.
Невідкладні стани [Текст] : посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. ІІІ- ІV рівнів акредитації / М.С. Регеда, І.Р. Трутяк, І.Г. Гайдучок та ін., 2003. - 890 с.
Мистецтво лікування : Наук.-практ.журн. / ТОВ"Торговий Дім"Паланок". - Журнал выходит с 2003г.
Roth, Craig.
Pocket manual of emergency medical therapy [Текст] / C. Roth, D. Weaver, 1987. - 259 p.
Профессиональные конкурсы медицинских сестёр [Текст] / сост.: Н. А.Сербиновская [и др.], 2003. - 63 с.
The Nursing Clinics of North America [Text]. Vol. 8, No. 3 : Emergency Nursing / Ed. M. Wagner, 1973. - 570 p.
Невідкладна допомога в терапії [Текст] : Довідник / М.С.Регеда, В.М.Фрайт, Є.А.Плешанов та ін., 2003. - 372 с.
Медична реабілітація та приватна фізіотерапія [Текст] : (навч. посібник) : для студ. VI курсу, лікарів-інтернів різного фаху мед. вузів / В. В. Кенц, І. П. Шмакова, Є. О. Косовєров, А. В. Паненко, 2001. - 169 с.
Медицинская помощь : Науч.-практ. журн / АО " Фармапекс". - Журнал выходит с 1993г.
Медицинская сестра : Науч.-практ. и публицист. журн. / Нар. комиссариат здравоохранения СССР. - Журнал выходит с 1942г.
Паллиативная медицина и реабилитация = Palliative Medicine and Rehabilitation : Науч.- практ. журн. / Фонд "Паллиативн. медицина и реабилитация больных". - Журнал выходит с 1996г.
Основы общей физиотерапии, медицинской реабилитации и курортологии [Текст] : Учеб. пособие [для студентов IV, VI курсов, врачей-интернов, врачей-физиотерапевтов] / В.В. Кенц, И.П. Шмакова, С.Ф. Гончарук и др, 2004. - 154 с.
Чепкий, Леонард Петрович.
Анестезіологія та інтенсивна терапія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Л. П. Чепкий, Л. В.Новицька-Усенко, Р. О.Ткаченко, 2003. - 399 с.