618.2
В 298
Венцківський, Борис Михайлович.
Гестози вагітних [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Б. М. Венцківський, В. М. Запорожан, А. Я. Сенчук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Одес. держ. мед. ун-т, Київ. мед. ін-т, Укр. асоц. нар. медицини. - Київ : Аконіт, 2002. - 111 с. : табл. - Бібліогр.: с. 110. - ISBN 966-7173-33-X
УДК
618.2
618.3-008.6(075.8)

Доп. точки доступа:
Запорожан, Валерій Миколайович
Сенчук, Анатолій Якович
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця
Одес. держ. мед. ун-т
Київ. мед. ін-т
Укр. асоц. нар. медицини

Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ХР (4)
Свободны: ХР (4)