1599
Ославська, Тетяна Михайлівна.
Стан прооксидантно-антиоксидантних процесів головного мозку і еритроцитів та їх значення у патогенезі опікової травми [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Т. М. Ославська ; Одес. держ. мед. ун-т, Каф. оператив. хірургії і топограф. анатомії. - О. : [б. и.], 2002. - 143 с. : табл. - Бібліогр.: с.117-143
Параллельные издания: Ославська Т. М. Стан прооксидантно-антиоксидантних процесів головного мозку і еритроцитів та їх значення у патогенезі опікової травми : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Т. М. Ославська. - О., 2002. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
617-001.17-092:616.831-008.93(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена вивченню змін прооксидантно-антиоксидантних механізмів, які відбуваються у цитоплазмі і мітохондріях клітин різних структур головного мозку та в еритрацитах крові щурів після термічного опіку ІІІ-Б ступеню, площею 15 та 30% поверхні тіла.

В результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, що опікова травма супроводжується потужною інтенсифікацією ПОЛ як у субклітинних компартментах клітин різних відділів головного мозку, так і в еритроцитах периферійної крові. При цьому спостерігається розбалансування і порушення функціонування усіх ланок ферментативної антиоксидантної системи, зниження вмісту ендогенних антиоксидантів, сульфгідрильних груп, співвідношення NADP і NADPH, а також метаболізму циклічних нуклеотидів. Найбільш виразні зрушення усіх досліджених процесів встановлені в еритроцитах периферійної крові та мітохондріях клітин кори головного мозку. Ступінь та глибина спостерігаємих зрушень визначається площею термічного опіку і знаходиться у залежності від субклітинних структур клітин відділів головного мозку та терміну, що пройшов після нанесення ураження. Встановлено, що частотнозалежні зміни інтенсивності ПОЛ та функціонального стану АОС є одним із механізмів розвитку опікового шоку. Первинна активація ПОЛ, безпосередньо після ураження та надмірне посилення активності усіх ланок АОС відповідає початковому періоду, а вторинна активація процесів ПОЛ і паралельне зниження функціональної спроможності усіх ланок АОС співпадає з подальшим розвитком опікового шоку.


Доп. точки доступа:
Одес. держ. мед. ун-т
Каф. оператив. хірургії і топограф. анатомії

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

Копия: эл. опт. диск (CD-ROM) Шифр CD-ROM/383 (ХР)