Х 22299
Коваленко, Олександр Володимирович.
Участь NO-синтаз і пероксинітриту в патогенезі експериментального травматичного сіалоаденіту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. В. Коваленко ; Харк. нац. мед. ун-т. - Х. : [б. и.], 2012. - 21 с. - Бібліогр.: с. 16-18.
УДК
616.316-002-092(043.3)

Доп. точки доступа:
Харк. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)