Х 23655
Геранін, Станіслав Ігорович.
Застосування гемокоагулюючих та антисептичних засобів при односеансному вітальному екстирпаційному методі лікування пульпіту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / С. І. Геранін ; Харк. нац. мед. ун-т, Укр. мед. стоматол. акад. - Х. : [б. и.], 2011. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 15-17.
УДК
616.314.18-002-08(043.3)

Доп. точки доступа:
Харк. нац. мед. ун-т
Укр. мед. стоматол. акад.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)