Х 23698
Пустовалова, Ольга Іванівна.
Цитологічні та імуноцитохімічні особливості епітелію шийки матки і цервікального каналу жінок фертильного віку при вірусному та бактеріальному інфікуванні [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / О. І. Пустовалова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. - К. : [б. и.], 2007. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17.
УДК
618.146-022.7-076.5(043.3)

Доп. точки доступа:
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця
Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)