Х 23691
Пилипенко, Олександр Сергійович.
Сучасні підходи до діагностики та лікування діабетичної стопи [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / О. С. Пилипенко ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського, Одес. держ. мед. ун-т. - Т. : [б. и.], 2005. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-17.
УДК
617.586-02:616.379-008.64]-08(043.3)

Аннотация:

Дисертація присв"ячена проблемі покращення результатів хірургічного лікування хворих з синдромом діабетичної стопи шляхом розробки комплексних патогенетичних диференційованих схем та алгоритму багатокомпонентної комплексної терапії та профілактики вищеозначеної патології.


Доп. точки доступа:
Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського
Одес. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)