Х 24025
Проценко, Володимир Вікторович.
Нові підходи до лікування хворих на гігантоклітинну пухлину кістки [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / В. В. Проценко ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Ін-т травматології та ортопедії АМН України, Нац. ін-т раку. - К. : [б. и.], 2010. - 38 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 29-34.
УДК
616.71-006-089(043.3)

Доп. точки доступа:
Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України
Ін-т травматології та ортопедії АМН України
Нац. ін-т раку

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)