Х 24068
Лобода, Олена Миколаївна.
Прогресування діабетичної нефропатії та шляхи його сповільнення [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.37 / О. М. Лобода ; Ін-т нефрології АМН України. - К. : [б. и.], 2010. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 14-16.
УДК
616.61-06:616.379-008.64]-036.17-08(043.3)

Доп. точки доступа:
Ін-т нефрології АМН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)