(Нет сведений об экземплярах)
016:616.8
С 62
Сон Анатолій Сергійович. Професор, нейрохірург вищої категорії [Текст] : (до 60-ти річчя з дня народження): біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; Я. В. Швидка, Г. Г. Гурш, О. О. Романюк [та ін.]; передм.: Н. В. Гаріної, О. О. Романюк. - О. : [б. в.], 2016. - 70 с. - (Вчені-ювіляри ОНМедУ ; вип. 2). - Бібліогр.: с. 69-70.
УДК
016:616.8
016:616.8-089(477.74-25)(092)

Доп. точки доступа:
Швидка, Яна Вільямівна\авт.-уклад.\
Гурш, Галія Галіївна\авт.-уклад.\
Романюк, Оксана Олександрівна\авт.-уклад.\
Погоріла, Оксана Петрівна\авт.-уклад.\
Онікієнко, Вікторія Григорівна\авт.-уклад.\
Гаріна, Наталя Вікторівна\авт.-уклад.\
Антропова, Наталія Володимирівна\авт.-уклад.\
Гаріна, Наталія Вікторівна\передмова.\
Романюк, Оксана Олександрівна\передмова.\
Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка

Нет сведений об экземплярах