611.013
С 141
Садлер, Томас В.
Медична ембріологія за Лангманом [Текст] : [підруч. для студ. вищ. мед. закл. III-IV рівнів акредитації] : пер. 8-го амер. вид. / Т. В. Садлер. - Л. : Наутілус, 2001. - 550 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці гл. -Предм.покажч.: с. 495-518. - ISBN 966-95745-3-6
Бібліотека має електронний варіант
УДК
611.013
611.013(075.8)


Имеются экземпляры в отделах: всего 100 : ФУЛ (92), ХР (8)
Свободны: ФУЛ (92), ХР (8)