(Нет сведений об экземплярах)

Коваль, Лариса Іванівна.
Стан клітинно-енергетичного метаболізму при позалікарняних пневмоніях у дітей різного віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Л. І. Коваль ; наук. керівник Л. Г. Кравченко ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2019. - 24 с. : табл. - Бібліогр.: с. 16-18. -

Аннотация:

Дисертація присвячено оптимізації діагностики метаболічних порушень у дітей з позалікарняною пневмонією різного віку на основі вивчення факторів ризику та стану клітинно-енергетичного обміну. Роботу було розподілено на два етапи. На ретроспективному етапі факторному аналізу піддавали клініко-анамнестичні дані хворих на позалікарняну пневмонію, який встановив фактори ризику позалікарняної пневмонії у дітей різного віку. На основі клініко-анамнестичних даних методом логістичної регресії було розроблено математичні моделі для визначення імовірних змін показників клітинно-енергетичного метаболізму.


Доп. точки доступа:
Кравченко, Лілія Григорівна (доктор мед. наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т

Нет сведений об экземплярах