016:616.8
Ц 61
Цимбалюк, Віталій Іванович.
Нейрохірурги України [Текст] : бібліогр. довід. / В.І. Цимбалюк. - К. : [б. и.], 1993. - 136 с. : портр. - Алф.- Імен. список: с. 134-436.
Присвяч. Першому Укр. з’їзду нейрохірургів.- На обкл. авт. не зазнач.
УДК
016:616.8
016:616.8-089(477)(092)
616.8-089(477)(092)(01)


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)