Х 18841
Шевчук, Олександра Володимирівна.
Оптимізація лікування хворих з папіломавірусною інфекцією жіночих статевих органів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. В. Шевчук ; Одес. держ. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 2003. - 19 с. : іл., табл. - Бібліогр: с. 13-16
УДК
618.1-022.7:578.827.1]-08(043.3)

Доп. точки доступа:
Одес. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)