Організація: Одес. держ. мед. ун-т ×
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 24-25 квіт. 2003 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2003. - 152 с.
Пилипенко, Олександр Сергійович.
Сучасні підходи до діагностики та лікування діабетичної стопи [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / О. С. Пилипенко, 2005. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шевчук, Олександра Володимирівна.
Оптимізація лікування хворих з папіломавірусною інфекцією жіночих статевих органів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. В. Шевчук, 2003. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Саннікова, Наталія Михайлівна.
Комплексна корекція системи гіпофіз-яєчники у робітниць лакофарбового виробництва [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. М. Саннікова, 2003. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бабій, Валентина Павлівна.
NO-залежні механізми еміграції лейкоцитів [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.04 / В. П. Бабій, 2004. - 161 с.
Трощіна, Тетяна Леонідівна.
Фармакологічне вивчення нового репаративного засобу з трави звіробою [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Т. Л. Трощіна, 2001. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сливка, Юрій Іванович.
Патогенетичне обгрунтування використання повного голодування та шляхи підвищення його ефективності при ураженнях серця [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Ю. І. Сливка, 2004. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сербенюк, Наталія Борисівна.
Шляхи диференційованого підходу до діагностики, лікування та профілактики різних форм ізольованого передчасного розвитку молочних залоз у дівчат [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. Б. Сербенюк, 2004. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бабій, Валентина Павлівна.
NO-залежні механізми еміграції лейкоцитів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. П. Бабій, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Павловська, Оксана Миколаївна.
Патогенетичне обгрунтування застосування пребіотиків для корекції ендогенної інтоксикації при гестозах [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.01 / О. М. Павловська, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бєлік, Ольга Ігоревна.
Застосування добезилату кальцію в комплексному лікуванні та профілактиці хронічного катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.22 / О. І. Бєлік, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Себов, Денис Михайлович.
Застосування чотирикамерних вуглекислих ванн та дозованої ходьби у відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця з імплантованим електрокардіостимулятором [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Д. М. Себов, 2004. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дітковська, Тамара Петрівна.
Диференційована корекція клініко-імунологічних порушень у хворих на персистуючу бронхіальну астму легкого та середньотяжкого перебігу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.27 / Т. П. Дітковська, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Червоненко, Тетяна Вікторівна.
Комплексне лікування запальних захворювань жіночих статевих органів хламідійної етіології [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Т. В. Червоненко, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Громадський, Євген Олександрович.
Реабілітація гормональної функції яєчників у жінок після позаматкової вагітності [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Є. О. Громадський, 2004. - 117 с.
Шаповалова, Ганна Анатоліївна.
Відновлювальне лікування дітей та підлітків з вегетативними дисфункціями з екологічно несприятливих регіонів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Г. А. Шаповалова, 2004. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Герасименко, Олена Анатоліївна.
Особливості цитокінової ланки імунітету при алкогольному ураженні печінки [Текст] : магістер. робота : 14.01.13 / О.А. Герасименко, 2004. - 40 с.
Вчені майбутнього [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен., Одеса, 14-16 жовт. 2003 р.: тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2003. - 123 с.
Досягнення та перспективи розвитку сучасної офтальмології [Текст] : Тез. доп. ювіл. наук.-практ. конф. офтальмологів з міжнар. участю, присвячена 100-річчю каф. та клініки оч. хвороб, Одеса, 28-29 жовт. 2003р. / Одес. держ. мед. ун-т, 2003. - 212 с.
Вчені майбутнього [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен., Одеса, 17-19 жовт. 2002 р.: тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2002. - 140 с.