Організація: Одес. держ. мед. ун-т ×
Шевчук, Олександра Володимирівна.
Оптимізація лікування хворих з папіломавірусною інфекцією жіночих статевих органів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. В. Шевчук, 2003. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Саннікова, Наталія Михайлівна.
Комплексна корекція системи гіпофіз-яєчники у робітниць лакофарбового виробництва [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. М. Саннікова, 2003. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бабій, Валентина Павлівна.
NO-залежні механізми еміграції лейкоцитів [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.04 / В. П. Бабій, 2004. - 161 с.
Внутрішні хвороби [Текст] : навч. посіб. для студ. стоматол. фак. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / О. О. Якименко, Л. В. Закатова, В. В. Дець [та ін.]; за ред. О. О. Якименко, 2003. - 371 с.
Трощіна, Тетяна Леонідівна.
Фармакологічне вивчення нового репаративного засобу з трави звіробою [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Т. Л. Трощіна, 2001. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Тести ректорського контролю з фармакології для студентів ІІІ курсу медичного факультету [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. заг. та клін. фармакології, 2003. - 105 с.
Хірургічні хвороби [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. І.Байдан, А. С. Владика, В. В. Грубнік [та ін.] ; за ред. В. В. Грубніка, 2003. - 422 с.
Основи біологічної і медичної фізики, інформатики й апаратури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Л. О. Афанасьєва, П. Г. Жуматій, О. В. Мандель [та ін.] ; за ред. Л. С. Годлевського, 2003. - 256 с.
Медична реабілітація та приватна фізіотерапія [Текст] : (навч. посібник) : для студ. VI курсу, лікарів-інтернів різного фаху мед. вузів / В. В. Кенц, І. П. Шмакова, Є. О. Косовєров, А. В. Паненко, 2001. - 169 с.
Сливка, Юрій Іванович.
Патогенетичне обгрунтування використання повного голодування та шляхи підвищення його ефективності при ураженнях серця [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Ю. І. Сливка, 2004. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сербенюк, Наталія Борисівна.
Шляхи диференційованого підходу до діагностики, лікування та профілактики різних форм ізольованого передчасного розвитку молочних залоз у дівчат [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. Б. Сербенюк, 2004. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бабій, Валентина Павлівна.
NO-залежні механізми еміграції лейкоцитів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. П. Бабій, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Павловська, Оксана Миколаївна.
Патогенетичне обгрунтування застосування пребіотиків для корекції ендогенної інтоксикації при гестозах [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.01 / О. М. Павловська, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бєлік, Ольга Ігоревна.
Застосування добезилату кальцію в комплексному лікуванні та профілактиці хронічного катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.22 / О. І. Бєлік, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Себов, Денис Михайлович.
Застосування чотирикамерних вуглекислих ванн та дозованої ходьби у відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця з імплантованим електрокардіостимулятором [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Д. М. Себов, 2004. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дітковська, Тамара Петрівна.
Диференційована корекція клініко-імунологічних порушень у хворих на персистуючу бронхіальну астму легкого та середньотяжкого перебігу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.27 / Т. П. Дітковська, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Червоненко, Тетяна Вікторівна.
Комплексне лікування запальних захворювань жіночих статевих органів хламідійної етіології [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Т. В. Червоненко, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Фізіотерапія і медична реабілітація в педіатрії [Текст] : [навч.-метод. посібник для студентів VI курсу, інтернів-педіатрів та практ. лікарів] / І. П. Шмакова, В. В. Кенц, С. Ф. Гончарук та ін.; відп. ред. І. П. Шмакова, 2003. - 38 с.
Громадський, Євген Олександрович.
Реабілітація гормональної функції яєчників у жінок після позаматкової вагітності [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Є. О. Громадський, 2004. - 117 с.
Чуєв, Петро Миколайович.
Анестезіологічне забезпечення ендоскопічних втручань [Текст] : канд. мед. наук / П.М. Чуєв, А.С. Владика , О.О. Буднюк, 2004. - 113 с.