Золота книга ділової еліти України: Презентаційний альманах [Текст] : Літопис: У 4-х т. Ч. 4 : Освіта та наука, 2000. - 573 с.
Уславлені постаті України [Текст] : Представлені обл. держ. адміністраціями, М-вами і відомствами, нац. творч. спілками, громад. орг-ми та ін. юрид. особами, що мають офіц. статус в Україні / Міжнар. фонд підтримки соц. ініціатив в України ім. І. Мазепи. Вип. 1, 2002. - 431 с.
Валентин Иосифович Кресюн [Текст] : к 60-летию со дня рождения / Одес. гос. мед. ун-т, 2001. - 95 с.
Германов, Владимир Тимофеевич.
Видные деятели акушерства и гинекологии [Текст]. Т. 1, 2003. - 335 с.
Первые чтения им. В. В. Подвысоцкого [Текст] / [В. М. Запорожан, К. Г. Васильев, Л. В. Герасимова и др.], 2002. - 35 с.
Хто є хто в Україні [Текст] : [біогр. довід.] / Київ. наук. т-во ім. П. Могили, 2001. - 542 с.
Руслан Фёдорович Макулькин [Текст] : к 70-летию со дня рождения / Одес. гос. мед. ун-т, 2001. - 65 с.
Грязнов П. И.
Одесская городская больница и ея порядки. Краткій очеркъ [Текст] : Оттиски ст., помещ. въ "Новороссійскомъ Телеграфе" / П. И. Грязнов, 1885. - 52 с.
Пам’яті Л. В. Громашевського (до 110-річчя від дня народження) [Текст] / Київ. НДІ епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського, 1997. - 143 с.
Malade, Theo.
Semmelweis. Der Retter der Mütter. Der Roman eines ärztlichen Lebens [Текст] / F. Malade, 1924. - 126 S.
Bruck, Jacob.
Ignaz Philipp Semmelweis: Eine geschichtlich-medicinische Studie [Текст] / J. Bruck, 1887. - 121 S.
Delaunay, Paul.
La maternite de Paris. Port-Royal de Paris. - Port-Libre. - L’Hospice de la Maternite L’Ecole des sages-femmes et ses origines (1625-1907): Notes & Documents [Текст] / P. Delaunay, 1909. - XIV, 462 p.
Сміян, Іван Семенович.
Від книги до книги [Текст] / І. С. Сміян, 2001. - 207 с.
Каракина, Елена Александровна.
Дом с ангелом [Текст] / Е. А. Каракина, 2001. - 143 с.
Еврейской больнице 200 лет [Текст] / Одес. гор. клин. больница № 1, [2000]. - 19 с.
Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького [Текст] / Авт.-упоряд.: О.Ф. Ботушанська (керівник) та ін., 1999. - 31 с.
Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького. 2000 [Текст] / Редкол.: Б.С. Зіменковський (гол. ред.) та ін., 2000. - 310 с.
Медицина в Україні ХVIII - перша половина ХIХ ст. [Текст] : біобібліогр. слов. / Держ. наук. мед. б-ка ; авт.-упоряд.: М.М. Гайдучок, О.М. Литвинчук. - (Мед. біографістика). Дод. вип., 2002. - 136 с.
Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва [Текст] : [довід.-біограф. вид.] / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; авт.- упоряд.: В. В. Болгов. Т. 3 : 2001-2002, 2002. - 464 с.
Хто є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки [Текст] / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; авт-уоряд. В. В. Болгов, 2002. - 271 с.