Організація: Одес. держ. мед. ун-т ×
Пашолок, Сергій Петрович.
Патогенетичне та діагностичне значення макромолекулярного складу ротоглоткових змивів при дії на організм людини несприятливих хімічних факторів [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / С. П. Пашолок, 2002. - 178 с.
Тарновська, Ганна Прокопівна.
Корекція гормональної функції у дівчаток-підліток, які мешкашкають в промисловому районі м.Одеси [Текст] : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.01 / Г. П. Тарновська, 2003. - 164 с.
Полонський, Олександр Петрович.
Метаболізм катехоламінів у щурят, народжених від опромінених тварин [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / О. П. Полонський, 2003. - 143 с.
Чеботарьова М.О.
Психоемоційний стан жінок у зв’язку з медичним абортом [Текст] : магістер. робота / М.О. Чеботарьова, 2003. - 47 с.
Кожаков, Віталій Леонідович.
Прогнозування та діагностика ступеня тяжкості пізніх гестозів та ефективності терапії [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / В. Л. Кожаков, 2003. - 131 с.
Петрашевич, Юлія Вікторівна.
Патофізіологічні аспекти макромолекулярних змін сироватки крові при формуванні імунної відповіді [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Ю. В. Петрашевич, 2003. - 184 с.
Попов, Дмитро Олександрович.
Патофізіологічні механізми зрушення стрес-реалізуючих процесів за умов термічних уражень [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Д. О. Попов, 2002. - 162 с.
Тоня, Алла Герасимівна.
Порівняльний аналіз ефективності методів діагностики гіперпластичних захворювань ендо- і міометрія [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / А. Г. Тоня, 2003. - 132 с.
Непорада, Святослав Михайлович.
Диференційоване застосування лапароскопічної та "відкритої" хірургії в лікуванні ендометріозу [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / С. М. Непорада, 2003. - 139 с.
Саннікова, Наталія Михайлівна.
Комплексна корекція системи гіпофіз-яєчники у робітниць лакофарбового виробництва [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. М. Саннікова, 2003. - 147 с.
Кащенко, Ольга Анатоліївна.
Роль холінергічних механізмів у патогенезі епілептичного синдрому [Текст] : дис. ...канд. мед. наук: 14.03.04 / О. А. Кащенко, 2004. - 172 с.
Чеканова, Тетяна Дмитріївна.
Сучасні підходи до діагностики та лікування ендометріозу у жінок репродуктивного віку [Текст] : магістер. робота / Т. Д. Чеканова, 2004. - 53 с.
Соломатін, Олексій Борисович.
Оцінка функціонального стану жувальної мускулатури у підлітків з аномаліями прикусу за допомогою комп’ютерної електроміографії [Текст] : магістер. робота / О. Б. Соломатін, 2003. - 42 с.
Котюжинська, Світлана Георгіївна.
Роль оксиду азоту в регуляції агрегатного стану крові [Текст] : (експерим. дослідж.) : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / С. Г. Котюжинська, 2003. - 145 с.
Шевчук, Олександра Володимирівна.
Оптимізація лікування хворих з папіломавірусною інфекцією жіночих статевих органів [Текст] : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.01 / О. В. Шевчук, 2003. - 147 с.
Головатюк-Юзефпольська, Ірина Леонеліївна.
Особливості менструальної функції у жінок репродуктивного віку з різним індивідуально-психологічним профілем [Текст] : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.01 / І. Л. Головатюк-Юзефпольська, 2003. - 135 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Антропогенно залежні стани в акушерстві та перинатології [Текст] / В. М. Запорожан, В. П. Міщенко, 2001. - 155 с.
Проблеми педагогіки вищої медичної освіти у вузах України [Текст] : зб. пр. / Одес. держ. мед. ун-т, Відділення клін. медицини АН технологіч. кібернетики України, 1997. - 392 с.
Кравченко, Олександр Ігорович.
Характеристика можливостей лазерної кореляційної спектроскопії плазми крові в діагностиці вузлового зобу та раку щитовидної залози [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / О. І. Кравченко, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пашинська, Ольга Степанівна.
Експериментальне обгрунтування доцільності застосування вінборону в лікуванні алкогольної кардіоміопатії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. С. Пашинська, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи