Гіпербароокситерапія [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, К. П. Воробйов [та ін.]; за ред. П. М. Чуєва, 1999. - 187 с.
Чуєв, Петро Миколайович.
Інтенсивна терапія невідкладних станів [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, 2000. - 224 с.
Медицина транспортних катастроф [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / О. В. Борозенко, А. С. Владика, В. В. Грубник [та ін.]; за ред.: А. О. Лобенка, П. М. Чуєва, 2000. - 192 с.
Хірургічні хвороби [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. І.Байдан, А. С. Владика, В. В. Грубнік [та ін.] ; за ред. В. В. Грубніка, 2003. - 422 с.
Чуєв, Петро Миколайович.
Анестезіологічне забезпечення ендоскопічних втручань [Текст] : канд. мед. наук / П.М. Чуєв, А.С. Владика , О.О. Буднюк, 2004. - 113 с.
Хірургічні хвороби [Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. І. Байдан, А. С. Владика, В. В. Грубнік [та ін.]; за ред. В. В. Грубніка, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Tchuyev, Petro Myckolajovich.
Intensive care in emergency [Text] : A manual for students of Higher Medical Educational Establishments of the IV-th levels of accreditation, using English / P. M. Tchuyev, A. S. Vladyka, 2005. - 99 с.
Гіповолемічний шок - особливості діагностики та інтенсивної терапії в залежності від віку хворого [Текст] : (Метод. рекомендації) / Одес. держ. мед. ун-т, Нац. фармац. ун-т, 2005. - 22 с.
Інтенсивна терапія в дерматовенерології [Текст] / П. П. Рижко, А. С. Владика, В. М. Воронцов [та ін.]; за ред. П. П. Рижка, 2006. - 264 с.
Сборник тестов для обучения врачей-интернов по специальности анестезиология, реаниматология, хирургия [Текст] : практикум / П. Н. Чуев, В. В. Грубник, А. С. Владика и др., 1995. - 160 с.
Чуєв, Петро Миколайович.
Інтенсивна терапія невідкладних станів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, 2006. - 250 с.
Чуєв, Петро Миколайович.
Інтенсивна терапія невідкладних станів [Электронный ресурс] : підруч. для студ. мед. вузів IV рівня акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Гіпербароокситерапія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів мед. вузів III-IV рівнів акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, К. П. Воробйов [та ін.]; за ред. П. М. Чуєва, 2007. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні стани [Електронний ресурс] : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти, які навчаються у вищ. мед. (фармац.) навч. закл. та закл. післядиплом. освіти / І. Л. Басенко, О. О. Буднюк, А. С. Владика [та ін.] ; за ред. А. С. Владики, 2016. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні стани [Текст] : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти, які навчаються у вищ. мед. (фармац.) навч. закл. та закл. післядиплом. освіти / І. Л. Басенко, О. О. Буднюк, А. С. Владика [та ін.] ; за ред. А. С. Владики, 2016. - 265 с.
Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні стани [Текст] : навч. посіб. для інтернів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації зі спец. "Анестезіологія та інтенсивна терапія", "Медицина невідклад. станів" та ін. / І. Л. Басенко, О. О. Буднюк, А. С. Владика [та ін.]; за ред. А. С. Владики, О. О. Тарабріна, 2017. - 583 с.