Готь, Іван Мирославович.
Професор Олександр Васильович Коваль - перший декан стоматологічного факультету у Львові [Текст] / І. М. Готь, А. В. Магльований, В. С. Гриновець, 2007. - 108 с.
Становлення та розвиток стоматологічного факультету у Львові : декан, професор Євстахій Володимирович Гоцко [Текст] / А. В. Магльований, Б. С. Зіменковський, В. С. Гриновець [та ін.], 2008. - 136 с.
Готь, Іван Мирославович.
Соціально значимі інфекції в стоматології [Текст] : навч. посiб. для студ. стоматол. фак. вищ. мед. навч. закл. освiти IV рiвня акредитацiї / І. М. Готь, О. П. Адамович, О. З. Масна-Чала ; наук. ред. З. П. Масний, 2005. - 123 с.