Епілепсія. Питання клініки, діагностики, лікування [Текст] : Навч. посібник [для неврологів, сімейн. лікарів, лікарів інтернів і студентів мед. вузів] / Т.В. Мироненко, С.Є Казакова, Т.І. Померанцева та ін., 2005. - 96 с.
Мироненко, Тєтяна Василiвна.
Історія кафедри нервових хвороб з нейрохірургією Луганського державного медичного університету [Текст] / Т. В. Мироненко, 2007. - 43 с.