Старовойтова, Рита Олексіївна.
Судово-медична цитологія [Текст] : навч.-метод. посібник / Р. О. Старовойтова, В. Д. Мішалов, Г. Ф. Кривда, 2007. - 195 с.
Визначення давності настання смерті та часу утворення гематом методами лазерної спектрофотополяриметрії [Текст] / В. Т. Бачинський, Б. В. Михайличенко, В. Д. Мішалов, О. Г. Ушенко, 2011. - 325 с.
Судово-медична експертиза : наук.-практ. реценз. журн. / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Голов. бюро суд.-мед. експертизи, Асоц. суд. медиків України. - Журнал выходит с 2010г.
Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Одеса, 15-16 червня 2017 р.) / Одес. нац. мед. ун-т [та ін.], 2017. - 241 с.
Освіта України. - Газета, 2018г. № 2 (Введено оглавление)
Організація та проведення комплексних заходів при масовому травматизмі з метою ідентифікації особи [Текст] : прогр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю / Одес. нац. мед. ун-т, Голов. бюро суд.-мед. єкспепртизи, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Асоц. судових медиків України, 2018. - 23 с.