Петрушенко, Віктор Леонтійович.
Філософія [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. закладів освіти III-IV рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко, 2003. - 539 с.
Культурологія [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл.І-ІV рівнів акредитації / В. Л. Петрушенко, В. П. Савельєв, С. М. Повторєва [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Пічі, 2008. - 358 с.
Петрушенко, Віктор Леонтійович.
Філософія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. закл. освiти III-IV рiвнiв акредитацiї / В. Л. Петрушенко, 2008. - 505 с.
Петрушенко, Віктор Леонтійович.
Філософія [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. закл. освiти I-IV рiвня акредитацiї / В. Л. Петрушенко, 2008. - 503 с.
Релігієзнавство [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Петрушенко, О. П. Петрушенко, М. П. Скалецький [та ін.] ; за ред.: В. Л. Петрушенка, О. П. Петрушенка, 2009. - 327 с.
Петрушенко, Віктор Леонтійович.
Філософія: світова філософія, фундаментальні проблеми філософії, релігієзнавство, етика та естетика, логіка [Текст] : навч. посіб. [для студ., магістрантів та аспирантів ВНЗ України]: у 2-х ч. / В. Л. Петрушенко, 2011. - 646 с.
Петрушенко, Віктор Леонтійович.
Основи філософських знань [Текст] : навч. посіб. для студ. та викл. нефілософ. спец. вищ. навч. закл. освіти I-II рівнів акредитації / В. Л. Петрушенко, 2012. - 291 с.
Петрушенко, Віктор Леонтійович.
Філософія: світова філософія, фундаментальні проблеми філософіі, релігієзнавство, етика та естетика, логіка [Текст] : навч. посіб. для студ., магістрантів та аспірантів вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації : у 2-х ч. / В. Л. Петрушенко, 2012. - 646 с.
Етика та естетика [Текст] : навч. посіб. для студ. усіх напрямів підготовки / В. Л. Петрушенко, І. М. Сурмай, Г. Ф. Карвацька [та ін.]; за ред. В. Л. Петрушенка, 2008
Петрушенко, Віктор Леонтійович.
Філософія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. закл. освiти / В. Л. Петрушенко, 2018. - 503 с.