Бібліотека є одним з провідних структурних підрозділів університету. Заснована в 1903 році на особисті кошти студентів - медиків Новоросійського університету.

Вся діяльність бібліотеки спирається на багаті традиції в галузі бібліотечно-бібліографічного обслуговування, використання інновацій у сфері інформаційної підтримки науки та вищої освіти, високу кваліфікацію персоналу. Бібліотека ОНМедУ, насамперед, сприяє досягненню високої якості навчання та наукових досліджень університету шляхом надання в користування всім категоріям читачів бібліотечного фонду та широкого кола доступів до мережевих наукових ресурсів на основі сучасних інформаційних технологій.

Директор бібліотеки

Гаріна Наталія Вікторівна

(048) 723-83-85

naviga@odmu.edu.ua

65082 Україна ,м. Одеса, пер. Валіховський, 3