Х 21060
Мокієнко, Андрій Вікторович.
Еколого-гігієнічні основи безпечності води, що знезаражена діоксидом хлору [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / А. В. Мокієнко ; АМН України, Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва , Укр. НДІ медицини транспорту. - К. : [б. и.], 2009. - 34 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 24-31.
УДК
614.777-07:546.134](043.3)

Доп. точки доступа:
АМН України
Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва
Укр. НДІ медицини транспорту

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)