Х 21779
Голікова, Владислава Володимирівна.
Психофізіологічні особливості формування професійно важливих якостей у курсантів вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. Голікова ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, Укр. НДІ медицини транспорту. - Д. : [б. и.], 2011. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 15-17.
УДК
613.68:612.821(043.3)

Доп. точки доступа:
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького
Укр. НДІ медицини транспорту

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)