Х 21753
Ляшенко, Олена Григорівна.
Обґрунтування заходів оптимізації харчування для профілактики ранніх порушень функціонального стану організму гірників сучасних вугільних шахт [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / О. Г. Ляшенко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. - Д. : [б. и.], 2011. - 19 с. : табл. - Бібліогр.: с. 15-16.
УДК
613.6:622(043.3)
613.2-057:622(043.3)

Доп. точки доступа:
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)