ОТ
30
Комплексне експериментальне вивчення фармакологічної активності нових похідних германійвмісних сполук з біолігандами [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т ; кер. В. И. Кресюн ; викон. В. В. Годован (відп.) [та ін.]. - О., 2010. - 254 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 200-210. - № ГР 0105U008878
Продовж. кн. Комплексне експериментальне вивчення фармакологічної ... : звіт про патентні дослідж. № 63/10. - О. - с. 1-44
УДК
615.2:577.15/19(047.3)

Доп. точки доступа:
Кресюн, Валентин Йосипович\кер.\
Годован, Владлена Володимирівна\викон.\
Шемонаєва, Катерина Федорівна\викон.\
Відавська, Анна Георгіївна\викон.\
Антоненко, Петро Борисович\викон.\
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)