Шифр: П 94 (Журнал)
Проблеми харчування [Текст] = Problems of nutrition : щокв. наук.-практ. журн./ Ін-т екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя ; голов. ред. В. І. Смоляр. - К. : Медицина України, 1932 - . - Выходит ежеквартально
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЗДАНИЯ: Настоящее издание
В 2017г. переименовано в Громадське здоров’я та проблеми харчування. - ISSN 1993-1751 (Шифр Г 31)
В 2018г.( № 2) переименовано в Єдине здоров’я та проблеми харчування України. - ISSN 1993-1751 (Шифр Є 1)

Зареєстрованi надходження


Веб-сайт