Шифр: П 95 (Журнал)
Перспективи медицини та біології [Текст] : наук. журн./ Луган. держ. мед. ун-т ; ред. В. К. Івченко. - Луганськ : ЛДМУ, 2008 - . - Периодичность неизвестна
Ред. : Івченко В. К.

Зареєстрованi надходження