Антибиотики и химиотерапия : Науч. -практ. журн. / МЗ РФ, Гос. науч. центр по антибиотикам. - Журнал выходит с 1956г.
Український хіміотерапевтичний журнал : Наук.- практ. журн. / АМН України. Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, Асоц. хіміотерапевтів України. - Журнал выходит с 1999г.
Инфекции и антимикробная терапия: Рационал. антимикроб. терапия для практ. врача : Науч.-практ. журн. / Межрегион. обществ.орг."Альянс клин. химиотерапевтов и микробиологов. - Журнал выходит с 2003г.