Шувалова, Евгения Петровна.
Инфекционные болезни [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / Е. П. Шувалова, М. М. Антонов, Т. В. Антонова [и др.], 2001. - 624 с.
Mikhailova, Aza Mikhailovna.
Infectious diseases in children [Text] : The textbook is intended for doctors-interns, students of higher medical institutions / A. M. Mikhailova, I. P. Minkov, A. I. Savchuk, 2003. - 219 p.
Strong, Richard P.
Stitt’s diagnosis, prevention and treatment of tropical diseases [Text] : In 2 vol. Vol. 1, 1942. - 871 p. + [i+xl]
The Pediatric Clinics of North America [Text]. Vol. 21, No. 3 : Symposium on Infectious disease / Ed. D. H. Carver, 1974. - 741 p.
Стандартизовані підходи до проблеми діагностики TORCH- інфекцій [Текст] / О.К. Глушок, І.Й. Когут, І.Б. Бойко, Т.С. Шкробот, 2003. - 83 с.
Детские инфекции : Науч.-практ. журн. ассоц. педиатров-инфекционистов / ООО"Диагностика и вакцины". - Журнал выходит с 2002г.
Возіанова, Жанна Іванівна.
Інфекційні і паразитарні хвороби [Текст] : у 3 х т.: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів- інтернів, курсантів, аспірантів і практ. лікарів. Т. 1, 2001. - 854 с.
Возіанова, Жанна Іванівна.
Інфекційні і паразитарні хвороби [Текст] : у 3-х т.: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів- інтернів, курсантів, аспірантів і практ. лікарів. Т. 3, 2003. - 846 с.
Дифтерия [Текст] / А. М. Михайлова, А. А. Руденко, К. Г. Васильев, А. И. Савчук, 2003. - 311 с.
СНІД в Україні. 2003, № 1(3) [Текст] : Споживачі ін’єкційних наркотиків та епідемія ВІЛ-інфекції в Україні: Аналіт. огляд / Міжнар. Альянс з ВІЛ/СНІД, 2003. - 31 с.
Иммунопатология: Аллергология, инфектология : Междунар. науч.-практ. реценз. журн. / Союз аллергологов и клин. иммунологов стран СНГ, Рос. акад. естеств. наук, Нац. акад. микологии, Белорус. ассоц. аллергологов клин иммунологов и др. - Журнал выходит с 1999г.
Инфекции и антимикробная терапия: Рационал. антимикроб. терапия для практ. врача : Науч.-практ. журн. / Межрегион. обществ.орг."Альянс клин. химиотерапевтов и микробиологов. - Журнал выходит с 2003г.
Пішак, Василь Павлович.
Клінічна паразитологія [Текст] : навч. посіб. для студ. лікув. фак. III-IV рівнів акредитації / В. П. Пішак, Т. М. Бойчук, Ю. І. Бажора, 2003. - 343 с.
Медицинская паразитология и паразитарные болезни : Науч.-практ. журн. / Всерос. о-во эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, ООО"С-ИНФО". - Журнал выходит с 1923г.
Паразитология : Науч.- практ. журн. / РАН. - Журнал выходит с 1967г.
Внутренние болезни [Текст] : [справочник]: в 10 кн.: пер. с англ. / под ред. Е. Браунвальда [и др.]. Кн. 3 : Инфекционные болезни / Р. Г. Петерсдорф, Р. К. Рут, Дж. Дж. Плорд [и др.]; пер. И. Р. Дорожковой, К. Д. Имамкулиева, 1993. - 480 с.
Внутренние болезни [Текст] : [справочник]: в 10 кн.: пер. с англ. / под ред. Е. Браунвальда [и др.]. Кн. 4 : Инфекционные болезни. Паразитарные болезни. Болезни, вызываемые факторами окружающей среды / К. Л. Тайлер, Б. Н. Филдс, Р. Долин [и др.]; пер. В. А. Косаренкова [и др.], 1994. - 494 с.
Крамарєв, Сергій Олександрович.
Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : (клін. лекції) : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / С.О. Крамарєв, І.В. Богадєльніков, Л.І. Голопихо [та ін.] ; за ред С.О. Крамарєва, 2003. - 479 с.
Попередження трансмісії ВІЛ від матері до дитини [Текст] : Навч. посібник для акушерів-гінекологів, неонатологів, педіатрів, інфекціоністів, сімейних лікарів, організаторів охорони здоров’я, лікарів-інтернів та студентів / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Н.В. Котова та ін., 2003. - 184 с.
Инфекционные болезни [Текст] : рук. для врачей / Б. Л. Черкасский, В. И. Покровский, О. А. Дунаевский [и др.] ; сост.: Б. А. Годованный, М. И. Семашко ; под ред.: В. И. Покровского, 1996. - 528 с.