Скрипкин, Юрий Константинович.
Кожные и венерические болезни [Текст] : Учеб. для врачей и студентов мед. вузов / Ю.К. Скрипкин, 2000. - 656 с.
Sänger M.
Die Tripperansteckung beim weiblichen Geschlechte: Ein klinischer Vortrag [Text] / M. Sänger, 1889. - 72 S.
Владимиров, Владимир Владимирович.
Кожные и венерические болезни [Текст] : атлас : [учеб. пособие для мед. ин-тов] / В. В. Владимиров, Б. И. Зудин, 1982. - 288 с.
Андрианов А. П.
Медицинская сестра инфекционного отделения [Текст] / А. П. Андрианов, 1982. - 144 с.
Geschlechts-Krankheiten und Prostitution in Frankfurt a. M.: Festschrift zum 1. Congress der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechts-Krankheiten in Frankfurt a. M. von 8.-10. März 1903 [Text] / Redaktion: M. Flesch, C. Grünwald, K. Herxheimer, 1903. - 155 S.
Рашкович М. П.
Дифтеритъ въ Херсонской губерніи [Текст] : (докл. ХIII губерн. съезду врачей Херсон. губерніи) / М. П. Рашкович, 1897. - 161 с.
Бичківська, Євгенія Іванівна.
Розлади локального імунітету та їх корекція ентеросорбентом силлардом -II при дифтерії у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / Є. І. Бичківська, 2002. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Захаров, Сергій Вячеславович.
Особливості клініки, перебігу та терапії заразних форм сифілісу з урахуванням імунного статусу та аутофлори шкіри [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / С. В. Захаров, 2002. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мирошникова, Майя Іванівна.
Клініко-імунологічна діагностика активних форм Епштейна-Барр вірусної інфекції у дітей з гіперплазією лімфоїдної тканини та обгрунтування імунотерапії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / М. І. Мирошникова, 2005. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шлоссберг, Дэвид.
Дифференциальная диагностика инфекционных болезней [Текст] : практ. рук. для врачей и студ.: пер. с англ. / Д. Шлоссберг, 2000. - 305 с.
Franz R.
Die Gonorrhoe des Weibes [Text] : Ein Lehrbuch fur Arzte und Studierende / R. Franz, 1927. - VIII, 193 S.
Comptes-rendus du XII congrès international de médecine Moscou,7(19)-14(26) Aout 1897 publies par le comite executif [Text] / Sous la redaction du secretaire general W. Roth. Vol. 4, Partie 2, Section 8 : Dermatologie et Venereologie, 1899. - X, 530 p.
Булак, Галина Володимирівна.
Клінічні, гематологічні та імунологічні критерії ранньої діагностики і прогнозування перебігу сепсису у недоношених дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Г. В. Булак, 2005. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Томашова, Світлана Андріївна.
Сепсис новонароджених: патологічна анатомія та патогенетичне значення коагулопатій [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / С. А. Томашова, 2001. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Позняк, Лариса Анатоліївна.
Деференційований підхід до епідеміології, клініки і лікування сифілісу у працівників водного транспорту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / Л. А. Позняк, 2001. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гарміш, Ольга Станіславівна.
Інтенсивна терапія та підвищення ефективності захісту нирок у хворих при хірургічному лікуванні уросепсису [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / О. С. Гарміш, 2001. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Прокопів, Олександра Володирівна.
Клінічне і прогностичне значення розладів локального імунітету при сальмонельозі у дітей раннього віку та можливості їх корекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.13) / О. В. Прокопів, 1999. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Васильев, Константин Георгиевич.
Эпидемическая заболеваемость и организация противоэпидемических мероприятий в Прибалтике в XIX веке [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук / К. Г. Васильев, 1962. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Годованный, Борис Аркадьевич.
Факторы естественной защиты макроорганизма при дизентерии [Текст] : (эксперим.-клин. исслед.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.07 / Б. А. Годованный, 1974. - 33 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Идармачев, Али Магомедович.
Особенности сальмонеллеза Бреслау (тифимуриум) у детей [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.09 / А. М. Идармачев, 1975. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи