Катосова, Роза Кирилловна.
Прогноз и диагностика инфекционного процесса по состоянию некоторых ферментных систем лейкоцитов крови [Текст] : (эксперим. цитохим. исслед.) : автореф. дис. ... канд. мед. биол. наук : 03.00.07 / Р. К. Катосова, 1974. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Субботина, Юлия Лазаревна.
Особенности гуморального иммунитета и вопросы серологической диагностики диззентерии у детей [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : (03.00.07) / Ю. Л. Субботина, 1973. - 31 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шабад, Азарий Тимофеевич.
Пути усовершенствования активной иммунизации против дифтерии [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.07 / А. Т. Шабад, 1975. - 29 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Леоненко-Бродецька, Оксана Михайлівна.
Виявлення, клінічний перебіг та лікування туберкульозу в інфікованих вірусом імунодефіциту людини осіб та хворих на синдром набутого імунодефіциту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 / О. М. Леоненко-Бродецька, 2005. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Распространенность заразных болезней жарких стран [Текст] / Л. Я. Могилевский, Е. А. Егорова, Ю. А. Бощенко, О. А. Хабло, 2000. - 299 с.
Пішак, Василь Павлович.
Гельмінтози у дітей [Текст] / В. П. Пішак, Ю. М. Нечитайло, 2000. - 233 с.
Василевська, Лариса Анатоліївна.
Етіологічні та патогенетичні основи емпіричної і спрямованої антибіотикотерапії у хворих на сепсис [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Л. А. Василевська, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Beneke, Everett Smith.
Scope monograph on human mycoses [Text] / E. S. Beneke, 1976. - 48 p.
Москаленко, Сергій Валентинович.
Оптимізація лікування дітей у критичних станах, що зумовлені ураженням центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / С. В. Москаленко, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Савон, Ігор Леонідович.
Діагностичне та прогностичне значення процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих з тяжкими формами локалізованої ранової інфекції та сепсисом [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / І. Л. Савон, 2003. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Вайнтруб, София Нахимовна.
Этиологическая структура и клинико-бактериологические параллели при сепсиве у детей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. неаук : 03.00.07 / С. Н. Вайнтруб, 1990. - 16 с.
Kenney, Michael.
Scope monograph on pathoparasitology: A color atlas of parasites in tissue sections [Text] / M. Kenney; Ed. B. A. Thomas, 1973. - 52 p.
Пояркова, Оксана Анатоліївна.
Клініка, рання діагностика та лікування цитомегаловірусної інфекції у новонароджених [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О. А. Пояркова, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Scope monograph on anaerobic infections [Text] / S. M. Finegold, J. E. Rosenblatt, V. L. Sutter, H. R. Attebery; Ed. B. A. Thomas, 1976. - 69 p.
Курочкін, Михайло Юрійович.
Оцінка гемодинаміки, транспорту кисню I ступеня токсемії при критичних токсико-септичних станах у дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.37 / М. Ю. Курочкін, 1994. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Андрейчин, Сергей Михайлович.
Термографические критерии диагностики и лечения различных клинических форм рожи [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.10 / С. М. Андрейчин, 1989. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Венеролог : Ежемес. науч.-практ. журн. - Журнал
Пам’яті Л. В. Громашевського (до 110-річчя від дня народження) [Текст] / Київ. НДІ епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського, 1997. - 143 с.
Сіволап, Михайло Юрійович.
Фармакогенетичні аспекти інтенсивної терапії при гнійно-септичних захворюваннях [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / М. Ю. Сіволап, 2003. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Корогод, Сергій Миколайович.
Статус корекція важких форм дифтерій [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / С. М. Корогод, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи