Х 21352
Кліментьєв, Іван Миколайович.
Гігієнічне обгрунтування впровадження локальних водоочисних пристроїв колективного використання для оптимізації забезпечення населення питною водою [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / І. М. Кліментьєв ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України, Укр. НДІ медицини транспорту. - К. : [б. и.], 2010. - 26 с. : табл. - Бібліогр.: с. 19-22.
ББК
614.777:628.1(043.3)

Доп. точки доступа:
Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України
Укр. НДІ медицини транспорту

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)