Запорожан, Валерий Николаевич.
Эмбриология, тератология и основы репродукции человека [Текст] : [учеб. пособие для студ. мед. вузов] / В. Н. Запорожан, В. К. Напханюк, Е. Л. Холодкова, 2000. - 377 с.
Спеціальна гістологія та ембріологія [Текст] : практикум: навч. посіб. / В. К. Напханюк, Л. В. Арнаутова, В. А. Кузьменко, С. П. Заярна, 2001. - 267 с.
Цитологія, загальна гістологія та ембріологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації : практикум / В. К. Напханюк, В. А. Кузьменко, С. П. Заярна, О. А. Ульянцева ; за ред. В. К. Напханюка, 2002. - 218 с.
Морфологія клітин крові лабораторних тварин і людини [Текст] : атлас / В. М. Запорожан, В. К. Напханюк, Н. О. Горянова [та ін.], 2002. - 117 с.
Basic of Topographic Anatomy and Operative Surgery [Text] : (Manual for Lectures and Topographic Anatomy for Medical and Snomanological Stydents) / Edited by A. G. Popov, 1999. - 166 p.
Кондратович
Анатомия человека [Текст] / Кондратович, [Б.г.]. - 317 с.
Органные особенности морфогенеза и реактивности тканевых структур в норме и патологии [Текст] / Крым. мед. ин-т, 1989 (1990). - 280 с.
Чорнокульський, Сергій Тимофійович.
Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія) [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. та викл. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV акредитації / С. Т. Чорнокульський, В. О. Єрмольєв, 2002. - 151 с.
Гистология, цитология и эмбриология [Текст] : учебник / Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Б. В. Алешин [и др.], 2002. - 743 с.
Синельников, Рафаил Давидович.
Атлас анатомии человека [Текст] : учеб. пособие : в 4-х т. - (Учебная литература. Для студентов медицинских вузов). Т. 4 : Учение о нервной системе и органах чувств, 1996. - 320 с.
Синельников, Рафаил Давидович.
Атлас анатомии человека [Текст] : учеб. пособие : в 4-х т. - (Учебная литература. Для студентов медицинских вузов). Т. 1 : Учение о костях, соединении костей и мышц, 1996. - 344 с.
Синельников, Рафаил Давидович.
Атлас анатомии человека [Текст] : учеб. пособие : в 4-х т. - (Учебная литература. Для студентов медицинских вузов). Т. 2 : Учение о внутренностях и эндокринных железах, 1996. - 264 с.
Синельников, Рафаил Давидович.
Атлас анатомии человека [Текст] : учеб. пособие : в 4-х т. - (Учебная литература. Для студентов медицинских вузов). Т. 3 : Учение о сосудах, 1996. - 232 с.
Руководство по препарированию и изготовлению анатомических препаратов [Текст] : Учебник / Н.И. Гончаров, Л.С. Сперанский , А.И. Краюшкин, С.В. Дмитриенко, 2002. - 190 с.
Людина [Текст] : навч. посіб. з анатомії та фізіології для студ. вищ. мед. навч. закл. освіти І-ІV рівнів акредитації: пер. з англ. / голов. ред. Т. Сміт, 2002. - 240 с.
Риженкова, Ірина Вікторівна.
Нейроно-гліально-капілярні взаємовідношення передцентральної звивини головного мозку людини [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / І. В. Риженкова, 2011. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Клінічна анатомія та оперативна хірургія : Наук.-практ.мед.журн. / Буковин.держ.мед.акад., Т-во анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. - Журнал выходит с 2002г.
Пілюгін, Андрій Валентинович.
Стереоморфологічні особливості протокової системи піднебінних, губних і сльозових залоз людини та їх кровоносного мікроциркуляторного русла [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / А. В. Пілюгін, 2009. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ященко, Антоніна Михайлівна.
Лектини як гістохімичні маркери в нормі і патології [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.09 / А. М. Ященко, 2004. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Анатомо-клінічний атлас схем черепних нервів і органів чуття людини [Текст] : На укр. і рос. мовах з латин. термінологією: Навч.-метод. посібник для студентів мед. фак., лікарів-інтернів, викладачів каф. анатомії людини і нерв. хвороб, слухачів фак. підвищ. кваліфікації лікарів / В.М.Лупир, А.О.Терещенко, А.Я.Браславець та ін., 1999. - 187 с.