Х 21423
Депутат, Юрій Миколайович.
Гігієнічне обґрунтування корекції загальновійськового добового раціону харчуванн військовослужбовців строкової служби збройних сил України [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Ю. М. Депутат ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України, НДІ пробл. військ. медицини Збройн. Сил України. - К. : [б. и.], 2010. - 19 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 14-15.
ББК
613.2-057.36(477)(043.3)
613.67(043.3)

Доп. точки доступа:
Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України
НДІ пробл. військ. медицини Збройн. Сил України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)