Бібік, Тарас Антонович.
Фізіолого-гігієнічна оцінка професійної діяльності, контроль та реабілітація військових спеціалістів, які працюють в екстремальних умовах [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Т. А. Бібік, 2000. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Чегодар, Сергій Володимирович.
Механізми адаптаційних реакцій воїнів- прикордонників прибережних застав і іх зв’язок з індивідуальними гено-і фенотипічними особливостями людини [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 / С. В. Чегодар, 1996. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Варус, Василь Іванович.
Фізіолого-гігієнічне обгрунтування превентивної реабілітаціі як напрямку в медичному забезпеченні професійної надійності і здоров’я операторів [Текст] : автореф . дис. ... д-ра мед . наук : 14.02.01 / В. І. Варус, 1995. - 47 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Єщенко, Віталій Іванович.
Обгрунтування психофізіологічних критеріїв професійного відбору лікарів до служби в збройних силах [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. І. Єщенко, 2007. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ширко, Дмитрий Игоревич.
Гигиеническое обоснование рациона питания и критериев оценки состояния здоровья курсантов высших военных учебных заведений [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Д. И. Ширко, 2011. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Зуевъ, Константинъ Ивановичъ.
Матеріалы къ вопросу о вліяніи нѣкоторыхъ физическихъ и умственныхъ занятій солдатъ на температуру, пульсъ, дыханіе и кровяное давленіе [Текст] : дис. ... д-ра медицины / К. И. Зуевъ. - 58 с.
Купріяновъ, Ипполитъ Димитріевичъ.
О ростѣ нижнихъ чиновъ во время прохожденія службы, объ отношеніи вѣса къ различнымъ измѣреніямъ человѣческаго тѣла и о значеніи вѣса, какъ критерія годности новобранцевъ къ военной службѣ [Текст] : дис. .. д-ра медицины / И. Д. Купріяновъ, 1891. - 64 с.