Використання аналізу ДНК у судово-медичних експертизах [Текст] / Н. Е. Кожухова, Г. Ф. Кривда, Р. Г. Кривда [та ін.] ; за ред.: Ю. М. Сиволапа, Г. Ф. Кривди, 2001. - 91 с.
Кухновец, Олег Андреевич.
Судебно-медицинское установление давности наступления смерти по динамике нуклеопротеидов в тканях печени, роговицы и хрусталика глаза [Текст] : (комплекс. гистолог., люминесцент.-гистохим. и микрофлуориметр. исслед.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.24 / О. А. Кухновец, 1989. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Хижняк, Володимир Володимирович.
Особливості пошкоджень, що заподіяні пострілами з пневматичної гвинтівки ІЖ-38 [Текст] : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / В. В. Хижняк, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Савка, Іван Григорович.
Встановлення судово-медичних критеріїв переломів коротких трубчастих кісток кисті при травмах тупими предметами за даними клінічних, морфологічних, експериментальних та експертних досліджень [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / І. Г. Савка, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Судебно-медицинская экспертиза : Науч.-практ. журн. / М-во здраоохранения Рос.Фед. Рос. центр. судеб.- мед. экспертизы. - Журнал выходит с 1958г.
Судебная медицина [Текст] : учеб. для студ. стоматол. фак. мед. вузов / Г. А. Пашинян, Г. М. Харин, П. О. Ромодановский [и др.]; под ред. Г. А. Пашиняна, Г. М. Харина, 2001. - 319 с.
Перспективы развития судебной медицины и смежных дисциплин в системе высшего медицинского образования Украины [Текст] : Сб. тр. / Одес. гос. мед. ун-т, 1994. - 242 с.
Liszt, Eduard Ritter.
Die kriminelle Fruchtabtreibung [Текст]. Bd. 1 : (1. bis 3. Teil.), 1910. - XXXII, 274 S.
Сулоєв, Констянтин Миколайович.
Судово-медична оцінка змін регіональних лімфатичних візлів серця при гострій ішемічній хворобі серця і отруєннях алкоголем [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / К. М. Сулоєв, 2003. - 2003 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кривда, Григорій Федорович.
ПЛР - аналіз молекулярно-генетичного поліморфізму людини в судовій медицині [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.25 / Г. Ф. Кривда, 2003. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Первомайський, Віталій Борисович.
Неосудність і межі компетенції психіатра-експерта [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.18 / В. Б. Первомайський, 1996. - 48 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини із спеціальності "Судово-медична експертіза" [Текст] / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, 1998. - 21 с.
Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності "Судово-медична експертиза" [Текст] / Київ. ін-т удоскон. лікарів, Харк. ін-т удоскон. лікарів, 1998. - 31 с.
Злоупотребление психоактивными веществами [Текст] : (Клин. и правовые аспекты) / Т.Б. Дмитриева, А.Л. Игонин, Т.В. Клименко и др., 2003. - 317 с.
Кривда, Григорій Федорович.
Історія та сучасність кафедри судової медицини з післядипломною підготовкою Одеського державного медичного університету і судово-медичної служби в Одеському регіоні [Текст] : до 165-ї річниці каф. судової медицини з післядиплом. підготовкою Одес. держ. мед. ун-ту та 85-ї річниці Одес. обл. бюро судмедекспертизи / Г. Ф. Кривда, 2006. - 71 с.
Современные возможности судебных экспертиз [Текст] : (метод. пособие для экспертов, следователей и судей) / Рос. фед. центр судеб. экспертизы, 2000. - 261 с.
Губін, Володимир Миколайович.
Обгрунтування критеріїв визначення ступеня тяжкості ізольованих і сполучених ушкоджень носа (на клінічному і судово-медичному матеріалі) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.24 / В. М. Губін, 1996. - 25 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Старовойтова, Рита Олексіївна.
Судово-медична цитологія [Текст] : навч.-метод. посібник / Р. О. Старовойтова, В. Д. Мішалов, Г. Ф. Кривда, 2007. - 195 с.
Филипчук, Олег Володимирович.
Використання ком’ютерних технологій в судово-медичній остеології [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.24 / О. В. Филипчук, 1996. - 26 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Крапівкін, Юрій Олександрович.
Комплексна судово-медична оцінка пошкоджень і слідів на одязі і тілі людини, що залишають полімерні компоненти боєприпасів для гладкоствольної зброї [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.24 / Ю. О. Крапівкін, 1996. - 47 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи