Х 19069
Кузьма, Наталія Олегівна.
Профілактика і лікування остеопеній у вагітних та породіль із хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. О. Кузьма ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Терноп. держ. мед. акад. ім. І. Я. Горбачевського. - Л. : [б. и.], 2004. - 19 с. : табл. - Бібліогр.: с. 16
УДК
618.3-06:616.36:616.71-007.234]-08(043.3)

Доп. точки доступа:
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького
Терноп. держ. мед. акад. ім. І. Я. Горбачевського

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)