Бібліографічний покажчик наукових праць [Текст] : Ін-т гігєни та мед. екології ім.О.М. Марзеєва за 20 років (1981-2000рр.) / АМН України. Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва, 2001. - 338 с.
Константин Константинович Васильев [Текст] : биобиблиогр. указ. лит. / Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького, 2001. - 48 с.
История ТМИ. Здравоохранение Томской области [Текст] : библиогр. указ. лит. (1968-1889) / Томск. гос. мед. ин-т, Науч.-учеб. б-ка, 1990. - 239 с.
Мерков Аркадій Михайлович, Камінський Лев Семенович, Птуха Михайло Васильович [Текст] : біобібліограф. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики, 2009. - 48 с.
Константин Константинович Васильев [Текст] : биобиблиогр. указ. / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького, 2011. - 119 с.
Библиография по медицинскому праву [Текст] / Междунар. гуманит. ун-т, Ин-т нац. и междунар. права, 2010. - 78 с.
Сімейна медицина [Текст] : рек. покажч. літ. по фондам б-ки ОДМУ / Одес. держ. мед. ун-т, Бібліотека, 2006. - 20 с.
Друковані видання співробітників кафедри соціальної медицини й медичного менеджменту за 2003-2008 роки (хронологічна розстановка) [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т, 2008. - 32 с.
Чорнобильська катастрофа та її наслідки (до 30-річчя з дня аварії на ЧАЕС) [Текст] : бібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка, 2016. - 280 с.