Український Бальнеологічний журнал : Наук.-практ.журнал / НАН України, Зах.-регіон. асоц. клубів ЮНЕСКО, Всеукр. асоц. фізіотерапевтів і курортологів, Львів. держ. мед.ун-т ім.Д.Галицького, ЗАТ"УКРПРОФОЗДДОРОВНИЦЯ". - Журнал выходит с 1999г.
Курортная медицина : науч.-практ. журн. / ФГБУ Пятигорский гос. НИИ курортологии ФМБА России. - Журнал выходит с 2011г.