Х 21544
Кучеренко, Микола Петрович.
Гігієнічні основи очищення та знезараження суднових стічних вод у системі санітарно-епідеміологічного нагляду [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / М. П. Кучеренко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, Укр. НДІ медицини транспорту. - Д. : [б. и.], 2010. - 22 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 17-19.
УДК
613.68:628.3(043.3)

Доп. точки доступа:
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького
Укр. НДІ медицини транспорту

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)