Клінічне обстеження плода і дитини [Текст] : навч. посіб. для студ. мед вузів III-IV рівнів акредитації / І. Л. Бабій, Н. М. Рожковська, В. П. Буйко, О. Д. Телющенко; за ред. І. Л. Бабія, 1999. - 360 с.
Дитячі хвороби: старший вік [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, О. В. Зубаренко, А. А. Старікова [та ін.]; за ред.: М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка, 2001. - 347 с.
Охрана здоровья матери и ребенка в практике семейного врача [Текст] : Пособие для семейн. врачей, акушеров-гинекологов, неонатологов, врачей-интернов / В.Н. Запорожан, Н.Л. Аряев, Т.А. Пасенюк и др., 2002. - 287 с.
Васильев, Константин Георгиевич.
Владимир Валерианович Подвысоцкий [Текст] : историко-биогр. очерк / К. Г. Васильев, В. Н. Запорожан, Т. А. Занчевская, 2003. - 133 с.
Salge B.
Введение в современную педиатрию [Текст] : Руководство для врачей и студентов / B. Salge ; Пер. с 2-го доп. нем. изд. Г.И.Гордона, 1912. - 334 с.
Дитячі хвороби: неонатальний, малюковий і ранній вік [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, О. В. Зубаренко, А. А. Старікова [та ін.]; за ред. М. Л. Аряева, О. В. Зубаренка, 2001. - 328 с.
Детский доктор : Науч. - практ. журн. / Союз педиатров России. - Журнал выходит с 2000г.
Шабалов, Николай Павлович.
Детские болезни [Текст] : учеб. для студ. пед. фак. мед. вузов : в 2-х т. - (Национальная медицинская библиотека). Т. 1, 2002. - 829 с.
Шабалов, Николай Павлович.
Детские болезни [Текст] : учеб. для студ. пед. фак. мед. вузов : в 2-х т. - (Национальная медицинская библиотека). Т. 2, 2002. - 731 с.
Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Українські лікарі - вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи [Текст] : біогр. нариси та бібліогр. / Я. Ганіткевич, 2002. - 540 с.
Болезни детей старшего возраста [Текст] : Руководство для врачей / Р.Р. Шиляев, В.В. Чемоданов, А.И. Рывкин и др., 2002. - 608 с.
Болезни детей раннего возраста [Текст] : Руководство для врачей / Р.Р. Шиляев, В.В. Чемоданов, А.И. Рывкин и др., 2002. - 336 с.
Карпенко В.С.
55 лет в хирургии [Текст] / В.С. Карпенко, 2002. - 383 с.
Виленский, Юрий Григорьевич.
Огонь на себя [Текст] : Повесть о кузьме Веремеенко / Ю.Г. Виленский, 2002. - 159 с.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс., Укр. лікар. т-во у Львові. Т. 11 : На пошану Василя Плюща / редкол.: І. Даценко (голов. ред.) [та ін.], 2002. - 456 с.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : Нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс. , Укр. лікар. т-во у Львові . Т. 9 : На пошану Юрія Липи / редкол.: І. Даценко (відп. ред) [та ін.], 2001. - 240 с.
Васильев, Константин Георгиевич.
Записки динозавра [Текст] / Тетрадь первая, 2005. - 99 с.
Перинатологія та педіатрія : Наук.-практ. журн. / АМН України. Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. - Журнал выходит с 1998г.
Современные технологии фитонутрициологии в акушерстве, гинекологии и педиатрии [Текст] : Материалы Междунар. науч.-практ.конф., 29-30 мая 2003г. / Рос. АМН. Науч. центр акушерства, гинекологии и перинатологии, Рос. гос.мед.ун-т дружбы народов, 2003. - 357 с.
Улезко, Елена Альбертовна.
Ультразвуковая диагностика болезней новорождённых [Текст] / Е. А. Улезко, Б. Б. Богданович, О. Е. Глецевич, 2001. - 78 с.