Детская больница : Науч.-практ. журн. для педиатров и организаторов дет. здравоохранения / Федерал. агентство по здравоохранению и соц. развитию Рос. Фед. Рос. дет. клин. больница. - Журнал выходит с 2004г.
Горячева Л.Г.
Применение циклоферона в педиатрии [Текст] : [Руководство для врачей] / Л.Г. Горячева, В.В. Ботвиньева, М.Г. Романцов, 2004. - 107 с.
Актуальные вопросы лечения и профилактики различных заболеваний у детей с помощью антигомотоксических препаратов [Текст] : Тез. докл. науч.-практ. конф., Киев, 25 янв. 2003 г. / Междунар. о-во гомотоксикологии, Фирма "Biologische Heilmittel Heel GmbH", Фирма "Каскад-Медикал", [2003]. - 32 с.
Любчик, Віра Миколаївна.
Комплексний підхід до оцінки ефективності кліматолікування та бальнеотерапії у дітей різних типів конституції [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33 / В. М. Любчик, 2000. - 43 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Рублевська, Надія Іванівна.
Гігієнічна характеристика впливу забруднення навколишнього середовища важкими металами на стан здоров’я дитячого населення [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Н. І. Рублевська, 1999. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
The Year Book of Pediatrics [Text] / Ed. F. A. Oski, Ed. I. A. Stockman. - (engThe ... Year book). 1979, 1979. - 472 p.
The Year Book of Pediatrics [Text] / Ed. F. A. Oski, Ed. I. A. Stockman. - (The ... Year book). 1980, 1979. - 436 p.
The Year Book of Pediatrics [Text] / Ed. F. A. Oski, Ed. I. A. Stockman. - (The ... Year book). 1982, 1979. - 482 p.
The Year Book of Pediatrics [Text] / Ed. F. A. Oski, Ed. I. A. Stockman. - (The ... Year book). 1983, 1979. - 502 p.
The Year Book of Pediatrics [Text] / Ed. F. A. Oski, Ed. I. A. Stockman. - (The ... Year book). 1985, 1979. - 608 p.
The Year Book of Pediatrics [Text] / Ed. F. A. Oski, Ed. I. A. Stockman. - (The ... Year book). 1986, 1979. - 586 p.
The Year Book of Pediatrics [Text] / Ed. F. A. Oski, Ed. I. A. Stockman. - (The ... Year book). 1987, 1979. - 657 p.
The Year Book of Pediatrics [Text] / Ed. F. A. Oski, Ed. I. A. Stockman. - (The ... Year book). 1988, 1979. - 555 p.
The Year Book of Pediatrics [Text] / Ed. F. A. Oski, Ed. I. A. Stockman. - (The ... Year book). 1989, 1979. - 683 p.
The Year Book of Pediatrics [Text] / Ed. F. A. Oski, Ed. I. A. Stockman. - (The ... Year book). 1990, 1979. - 527 p.
The Year Book of Pediatrics [Text] / Ed. F. A. Oski, Ed. I. A. Stockman. - (The ... Year book). 1991, 1979. - 528 p.
The Year Book of Pediatrics [Text] / Ed. F. A. Oski, Ed. I. A. Stockman. - (The ... Year book). 1992, 1979. - 510 p.
The Year Book of Pediatrics [Text] / Ed. F. A. Oski, Ed. I. A. Stockman. - (The ... Year book). 1993, 1979. - 578 p.
Некрасова, Любов Сергіівна.
Наукове обгрунтування перспективного розвитку спеціалізоіваної медичної допомоги на основі вивчення стану здоров’я дитячого населення м. Києва [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.33 / Л. С. Некрасова, 1994. - 27 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сміян, Іван Семенович.
Від книги до книги [Текст] / І. С. Сміян, 2001. - 207 с.