Герасимова, Людмила Володимирівна.
Володимир Валеріанорвич Підвисоцький організатор медичного факультету новоросійського університету [Текст] : бібліографія: (до 100-річчя мед. ун-ту) / Л. В. Герасимова, Н. Б. Павлова, І. С. Вороб’йова, 2000. - 35 с.
Каракина, Елена Александровна.
Дом с ангелом [Текст] / Е. А. Каракина, 2001. - 143 с.
Медицина дитинства [Текст] : Навч. посіб. для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів і фак. удоскон. лкарів: У 4 т. / За ред. П.С. Мощича. Т. 1 / Г.Р. Акопян, Ю.Г. Антипкін, В.І. Берзінь та ін., 1994. - 702 с.
Медицина дитинства [Текст] : навч. посіб. для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів і фак. удоскон. лікарів: У 4-х т. / за ред. П.С. Мощича. Т. 2 / Ю.В. Бєлоусов, В.В. Бережний, Т.О. Богомаз та ін., 1994. - 760 с.
Медицина дитинства [Текст] : навч. посіб. для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів і фак. удоскон. лікарів: у 4-х т. / за ред. П. С. Мощича. Т. 3 / Л. І. Алексеенко, М. А. Андрейчин, А. А. Андрущук [та ін.], 1999. - 766 с.
Медицина дитинства [Текст] : навч. посіб. для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів і фак. удоскон. лікарів: у 4-х т. / Г. Р. Акопян, Ю. Г. Антипкін, Берзінь [та ін.]; за ред. П. С. Мощича. Т. 4 : у 4-х кн., кн. 1 / А. А. Андрущук, М. Л. Аряєв, С. О. Бабко [та ін.], 1999. - 710 с.
Медицина в Україні ХVIII - перша половина ХIХ ст. [Текст] : біобібліогр. слов. / Держ. наук. мед. б-ка ; авт.-упоряд.: М.М. Гайдучок, О.М. Литвинчук. - (Мед. біографістика). Дод. вип., 2002. - 136 с.
Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини із спеціальності "Неонатологія" [Текст] / М-во охорони здоров'я України. Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, 1998. - 27 с.
Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини із спеціальності "Педіатрія" [Текст] / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 1998. - 39 с.
Shirkey, Harry C.
Pediatric drug handbook [Text] / H. C. Shirkey, 1977. - 198 p.
Джегер, ЛяВонн.
Перенесення і підйом дітей та підлітків. [Текст] : Листки домашніх інструкцій: [Посібник]: Пер. з англ. / Л. Джегер, 2000. - 27 с.
Textbook of pediatrics [Text] / W. E. Nelson, V. C. Vaughan, C. F. Settlage [and others]; ed. by: W. E. Nelson, V. C. Vaughan, R. J. McKay, 1969. - XXIV, 1589 p.
Бердник, Ольга Володимирівна.
Основні закономірності формування здоров’я дитячого населення, що проживає в регіонах з різною екологічною ситуауією [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / О. В. Бердник, 2003. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пучківська, Надія Олександрівна.
Епоха і моє життя [Текст] : [спогади] / Н. О. Пучківська; за ред. З. Ф. Веселовської, Г. О. Пучківської; післямова І. М. Трахтенберга, 2004. - 170 с.
Актуальні питання медичної реабілітації дітей та підлітків [Текст] : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12-14 квіт. 2005 р.) / Одес. держ. мед. ун-т, 2005. - 147 с.
Мислицький В.Ф.
Пахмурний Борис Андрійович [Текст] : Бібліографія / В.Ф. Мислицький, В.П. Пішак, 2002. - 129 с.
Няньковський, Сергій Леонідович.
Прогнозування індивідуального ризику розвитку хвороб і профілактика порушень стану здоров’я дітей в умовах дитячої поліклініки [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / С. Л. Няньковський, 1998. - 33 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии : Науч.- практ. журн. Союза педиатров России / Союз педиатров России, Междунар. Фонд. охраны здоровья матери и ребенка, М-ва здравоохранения и соц. развития РФ. НИИ детской гематологии. - Журнал выходит с 2005г.
Строй, Олена Анатоліївна.
Особливості стану здоров’я і корекція його порушень у дітей, які народилися у жінок, хворих на цукровий діабет [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О. А. Строй, 1997. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Константин Константинович Васильев [Текст] : биобиблиогр. указ. лит. / Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького, 2001. - 48 с.